top of page

ONZE SCHOOL >

ONZE SCHOOL >

ONZE SCHOOL >

ONZE VISIE

IMG_2926.jpg
DSC_0027-2.jpg

Inspireer, creëer en onderneem vanuit gelijkwaardigheid,

verdraagzaamheid en eerlijkheid.

ONZE MISSIE & VISIE

Beste leerling
Beste ouder / verantwoordelijke

Inspireer, creëer en onderneem vanuit
gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en eerlijkheid.

Op deze krachtlijn is onze visie uitgewerkt en achter deze specifiek uitgekozen woorden vind je waar wij voor staan.

De leerlingen staan centraal in het Ensorinstituut. We willen dat elke leerling maximale groeikansen krijgt. Dit doen we door volop in te zetten op de begeleiding van onze leerlingen. We doen dat op socio-emotioneel vlak maar ook door hen te ondersteunen in het leren leren en het maken van de juiste schoolloopbaankeuzes.

Het Ensorinstituut is een innoverende school die steeds in beweging is. We zetten elke dag in op een dynamische aanpak in de klas en op een verdere digitalisering. Ook op vlak van onze infrastructuur willen we mee zijn. Dat kan je al voelen in onze moderne campussen, de Box en de Foodbox. Maar ook een grondige renovatie van de campus BeBox staat in de steigers.

Wij zitten niet stil en zijn achter de schermen volop bezig met de implementatie van de nieuwe eindtermen binnen het secundair onderwijs. Onze richtingen bereiden de leerlingen voor op het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt.

Tot binnenkort?

Barbara Himpens
Directeur

WAARDEN-ENSOR_4.png

Inspireren staat in het Ensorinstituut voor passie, vernieuwing, enthousiasme … maar ook voor een open mind, voor luisteren naar elkaar en aandacht hebben voor elkaar.We willen elkaar inspireren, wat zorgt voor een grote betrokkenheid binnen de school.

WAARDEN-ENSOR_1.png

We gaan constant nieuwe uitdagingen aan, waardoor we blijven leren en blijven doen. Dit is ook wat we onze leerlingen willen meegeven in de wereld van morgen. Ze moeten durven inventief zijn en durven tegen de stroom in te gaan. Door hun kennis en kunde te combineren en toe te passen, kunnen ze nieuwe dingen creëren.

 

WAARDEN-ENSOR_6.png

In het Ensorinstituut staat de betrokkenheid van de leerlingen centraal. Door een goede en stapsgewijze begeleiding willen we de zelfstandigheid bij de leerlingen vergroten zodat ze uiteindelijk ook verantwoordelijkheid durven te nemen. We zijn ervan overtuigd dat leerlingen meer kunnen dan ze denken maar daarvoor moeten ze zich openstellen, hun grenzen durven te verleggen en ondernemen.

Gelijkwaardigheid is een kracht binnen onze school. Zowel leerlingen als leerkrachten krijgen niet het gevoel dat de ene beter is dan de andere. We streven naar gelijkwaardige relaties waarin elk zijn eigen rol heeft met respect voor de hiërarchie.

Op onze school is er veel diversiteit en deze zetten we in als een positief stuwende kracht. Leerlingen kunnen en mogen hier groeien op hun eigen tempo en op hun eigen manier. Respect voor diversiteit en anders zijn vormen de basis voor gelijkwaardigheid.

 

Verdraagzaamheid vertalen we als respect hebben voor elkaar en mensen accepteren voor wie ze zijn. Wanneer we zelf respectvol zijn, dan kunnen we ook respect krijgen. Daarom behandelen we elkaar zoals we zelf behandeld willen worden.

Een verdraagzame houding betekent echter niet dat er geen grenzen zijn. We accepteren geen ontoelaatbaar gedrag. Gebrek aan respect, fysiek of mentaal pijn doen en antisociaal gedrag zullen nooit getolereerd worden. De regels zoals voorgeschreven in het schoolreglement en in de klasafspraken moeten gerespecteerd worden en zullen ook op een correcte, rechtvaardige, consequente en kordate manier afgedwongen worden.

We streven naar een open omgeving waarin we zowel positieve als negatieve feedback aan elkaar kunnen geven en van elkaar kunnen krijgen. Eerlijkheid zien we dan ook als oprecht durven zijn tegenover anderen met respect voor die anderen. Zelfreflectie staat hierbij centraal. Je moet de gevolgen van bepaalde acties en van bepaald gedrag kunnen aanvaarden en daarin ook verantwoordelijkheid durven nemen. 

Onze herstelgerichte aanpak bij conflicten sluit daarbij aan.

bottom of page