top of page

ONZE SCHOOL >

ZORGTEAM VOLTIJDS

ONZE SCHOOL >

ONZE SCHOOL >

PXL_20210210_100419868 (1).jpg

ONS ZORGTEAM
VOLTIJDS

Heb je een vraag van persoonlijke aard, twijfels bij je studiekeuze of een andere zorgvraag?

Dan kun je steeds terecht bij het zorgteam.

059 33 95 74

Lindsey Tratsaert

Brigitte Bulteel

Siets Bloemen

Sil Hincourt

Anyssa Vanbiervliet

In ons team hebben we ook een brugfiguur van de stad Oostende. Deze biedt een luisterend oor, gaat mee op stap of komt op huisbezoek, geeft informatie, bemiddelt, zoekt mee naar een oplossing voor jouw hulpvraag.

ZORG OP SCHOOL

Het zorgbeleid van de school verloopt volgens een zorgcontinuüm en situeert zich op 4 domeinen.

 • Leren en studeren

 • Onderwijsloopbaanbegeleiding

 • Preventieve gezondheidszorg

 • Psychisch en sociaal functioneren

ZORGCONTINUÜM

Brede basiszorg

fase 0

 • Voor alle leerlingen dezelfde basiszorg met aandacht voor de noden van de leerling.

 • Krachtige leeromgeving met leerrijke inhouden en maximale betrokkenheid van de leerling.

 • Aandacht voor elke jongere, met al zijn of haar individuele talenten of zorgvragen.

 • Alle leraren hebben een centrale rol in de begeleiding.

 • ...

Verhoogde zorg

fase 1

 • Voor alle leerlingen die meer nodig hebben dan de brede basiszorg.

 • Voor bepaalde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

 • Het zorgteam van de school staat klaar om in gesprek te gaan met leerling, ouder(s) en eventuele externe zorgpartners.

 • Samen worden de mogelijkheden bekeken om iedereen de beste kansen te geven.

 • ...

Uitbreiding van zorg

fase 2

 • Wat als de verhoogde zorg niet voldoende is voor een leerling?

 • Of wat als de school, de leerling of de ouder(s) niet goed weten wat de leerling nodig heeft om te leren of om zich goed te voelen?

 • Het zorgteam van de school schakelt de hulp van het CLB in.

 • ...

bottom of page