top of page

ONZE SCHOOL >

ONZE SCHOOL >

IMG_20200925_100000_edited.jpg

FEEL GO!OD voltijds

Feel GO!od, that’s Ensor’s mood!

Het Ensorinstituut zet in op de ‘Feel GO!od mood’. We vinden het leefklimaat even belangrijk als het leerklimaat op de school! Het is voor ons belangrijk dat onze leerlingen graag naar school komen. We streven ernaar dat elke leerling zich goed voelt en eenieders gevoelens en overtuiging gerespecteerd wordt.
 

Via een brede combinatie van initiatieven, acties en maatregelen stimuleren we een kwaliteitsvolle schoolomgeving en beïnvloeden we het welbevinden van iedereen die deel uitmaakt van de school. We hebben hierbij oog voor de verbondenheid tussen leerlingen, het schoolteam en de leerlingen, de klastitularis en zijn klas, de leerkrachten onderling, … Het positief houden van de schoolcultuur en de klassfeer vinden we belangrijk. En … een warm schoolklimaat heeft een positief effect op de inzet, het studeren en de aanwezigheid van de leerlingen.


Bij elke actie hebben we oog voor de jongerenleefwereld en maken we gebruik van eigentijdse didactiek.
 

Dit zijn slechts enkele acties:

  • een buddy voor elke nieuwe leerling in de 1ste graad;

  • teambuilding-/sportdag voor elke klas bij de start van het schooljaar;

  • leerlingenraad;

  • binnen- en buitenlandse schooluitstappen;

  • eindejaarsreis voor de laatstejaars;

  • tweejaarlijkse geïntegreerde werkperiode (GWP) voor de 1ste graadsleerlingen;

  • jaarlijkse projectweek in het kader van verdraagzaamheid: Feel GO!od week;

  • HEARoes of conflixers: opgeleide vertrouwensleerlingen bij wie leerlingen terecht kunnen voor een babbel;

  • de jojo-preventiemedewerker, brugfiguur tussen leerlingen en leerkrachten.

bottom of page