top of page

2DE GRAAD BEELDENDE & AUDIOVISUELE KUNSTEN (MET ARCHITECTUUR)

Als leerling van de richting Beeldende & Audiovisuele Kunsten met Architectuur ben je geïnteresseerd in kunst in al haar vormen. Dit is een richting met een dubbele finaliteit: je wordt in deze richting voorbereid op het hoger onderwijs én op de arbeidsmarkt.


In deze richting werken we met verschillende ateliers waar je zéér uiteenlopende opdrachten leert onderzoeken, analyseren, creëren en uitvoeren.


ONZE ATELIERS:


 • Beeldend atelier: manuele technieken, waarnemingstekenen, schilderen, 2D en 3D, conceptueel denken,...

 • Digitaal & audiovisueel atelier: grafische technieken, fotografie, geluid & video, mixed media,...

 • Architecturaal atelier: bouwkunst, ruimtelijk tekenen, interieur, materialen kennis, maquette ontwerp,...


Creativiteit neemt toe naarmate je fouten durft toelaten, vrijuit kan experimenteren en bereid bent om jezelf bij te sturen. Projecten rond een bepaald thema vormen een rode draad in de opleiding. Je leert deze thema’s interpreteren op verschillende manieren, doorheen de ateliers. Je leert je werk ook beeldend en mondeling presenteren.


Kunstbeschouwing is nooit ver weg want doorheen het schooljaar worden er uitstappen georganiseerd naar artistieke steden/musea om daar kunst te beleven. Je leert bekende en minder bekende kunstenaars kennen tijdens de atelierwerking.


Vanaf het derde jaar gaat het project BYOD (Bring Your Own Device) van start. We zetten de laptop optimaal in als didactisch hulpmiddel. Het inoefenen van opdrachten zijn essentieel, ook kunstenaars werken thuis.


Neem alvast een kijkje op onze instagrampagina @art_ensor

Klik op het hoogtepunt ‘B&AK’ om een eerste beeld te krijgen van deze richting.


IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

4de

3de

2DE GRAAD

LESSENTABEL

Godsdienst / N.C. Zedenleer

2

2

Cluster Taal en Cultuur

 • Nederlands

 • Frans

 • Engels

 • Geschiedenis

 • Burgerschap

9

8

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Cluster Wiskunde Wetenschappen

 • Wiskunde

 • Wiskunde coaching

 • Natuurwetenschappen

 • T. informatica

 • Aardrijkskunde

5

6

FLEXUREN

2

2

Specifieke vakken

 • Kunstbeschouwing

 • Artistieke expressie

 • Beeldende en audiovisuele Kunsten: 

* Audiovisueel vormgeven door fotografie, geluid(sinstallatie), camera, digitale media, tekeningen

* Beeld (2D en 3D) door waarnemen en analyseren, creatief denken, omgaan met kleuren, vlakken, lijnen, inzicht verwerven in compositie, vorm, ruimte en ritme

 • complementair vak: architectuur

16

16

Totaal

36

36

Na de 2de graad kan je kiezen voor volgende studierichtingen

TOELICHTING BIJ DE LESSENTABELLEN

In de lessentabellen kan je zien dat we in de dubbele finaliteit werken met vakkenclusters, gegeven door meerdere leerkrachten.

Daarnaast krijgen leerlingen flexuren in hun rooster. In deze flexuren zullen de leerlingen, steeds onder begeleiding van een leerkracht of coach, leerstof kunnen inoefenen, zich kunnen verdiepen of net extra ondersteuning krijgen bij bepaalde vakken. Hier kan gestudeerd worden, leren de leerlingen in groep werken, krijgen de leerling hulp bij het maken van de juiste studiekeuze,...


bottom of page