2DE GRAAD BEELDENDE & AUDIOVISUELE KUNSTEN (MET ARCHITECTUUR)

Als leerling van de richting Beeldende & Audiovisuele Kunsten met Architectuur ben je geïnteresseerd in kunst in al haar vormen.

Dit is een richting met een dubbele finaliteit: je wordt in deze richting voorbereid op het hoger onderwijs én op de arbeidsmarkt.

Hoe gaan we te werk?

In specifieke ateliers zal je zéér uiteenlopende opdrachten onderzoeken, analyseren, creëren en uitvoeren.

ONZE ATELIERS:

• Beeldend atelier: manuele technieken, waarnemingstekenen, schilderen, 2D en 3D,...

• Digitaal atelier: grafische technieken, belettering, fotografie, film, mixed media, geluid,...

• Architecturaal atelier: bouwkunst, ruimtelijk tekenen, interieur, materialen kennis,...

Creativiteit neemt toe naarmate je fouten durft toelaten, vrijuit kan experimenteren en bereid bent om het onverwachte te omarmen. Notities, voorstudies, schetsen, onderzoek, feedback,… zijn allemaal terug te vinden in je schetsboek.

Projecten rond een bepaald thema zijn de rode draad. Je leert deze thema’s interpreteren op verschillende manieren, doorheen de verschillende ateliers.

Kunstbeschouwing is nooit ver weg want doorheen het schooljaar worden er uitstappen georganiseerd naar artistieke steden/musea om daar kunst te beleven. Je leert bekende en minder bekende kunstenaars kennen tijdens de verschillende ateliers.

Vanaf het derde jaar gaat het project BYOD (Bring Your Own Device) van start. We zetten de laptop optimaal in als didactisch hulpmiddel. Het inoefenen en uitvoeren van opdrachten zijn essentieel, ook kunstenaars werken thuis.

Na de tweede graad kan er gekozen worden voor de richting Beeldende & Audiovisuele Kunst of Architectuur & Interieur.

Kriebelt het al? Ga dan zeker een kijkje nemen op onze Instagrampagina: @art_ensor Klik op het hoogtepunt ‘B&AK’ om een eerste beeld te krijgen van onze richting.


IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
 

2de

1ste

2DE GRAAD

LESSENTABEL

Godsdienst / N.C. Zedenleer

2

2

Cluster 1

 • Nederlands

 • Frans

 • Engels

 • Historisch Bewustzijn

 • Burgerschap

9

9

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Cluster 2

 • Wiskunde

 • Natuurwetenschappen

 • Technologie - STEM -  IT

6

6

Specifieke vakken

 • Kunst & Cultuur: Artistieke expressie

 • Architectuur & Beeldende Kunsten: Trends en ontwikkelingen binnen de beeldende kunsten, architectuur en interieur

 • Beeldende en architecturale tekenmethodes

 • Materialen, technieken voor het uitwerken van  2D- en 3D-realisaties

 • Digitale/mixed media en software(programma's)

14

14

FLEXUREN

3

3

Totaal

36

36

Na de 2de graad kan je kiezen voor volgende studierichtingen

TOELICHTING BIJ DE LESSENTABELLEN

In de lessentabellen kan je zien dat we in de dubbele finaliteit werken met vakkenclusters, gegeven door meerdere leerkrachten.

Zo is er bijvoorbeeld een cluster talen waarin zowel het Nederlands als de vreemde talen aan bod komen.

Daarnaast krijgen leerlingen flexuren in hun rooster. In deze flexuren zullen de leerlingen, steeds onder begeleiding van een leerkracht of coach, leerstof kunnen inoefenen, zich kunnen verdiepen of net extra ondersteuning krijgen bij bepaalde vakken. Hier kan gestudeerd worden, leren de leerlingen in groep werken, krijgen de leerling hulp bij het maken van de juiste studiekeuze,...

Ook zullen een aantal projecten op die manier worden aangeboden, bijvoorbeeld rond ondernemen en artistieke beleving.

Sommige flexuren zijn optioneel, andere zijn verplicht. Het lesrooster wordt dus voor een stuk dynamisch en de leerling zal zelf de verantwoordelijkheid leren nemen om te plannen en aan de slag te gaan - steeds met ondersteuning van een leerkracht.