top of page

5DE JAAR ARCHITECTUUR EN INTERIEUR

De richting ARCHITECTUUR &INTERIEUR is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een stevig pakket toegepaste fysica en wiskunde. Daarnaast krijgen de leerlingen ook uitgebreide ruimtemeetkunde om hun ruimtelijk inzicht te versterken.

De omgeving is artistiek/creatief en technisch van aard.

In deze creatieve afdeling van de dubbele finaliteit 

 • Wordt er gestart vanuit de ontwerpopgave en het programma van eisen dat door de architect of binnenhuisarchitect werd opgesteld;

 • De leerlingen leren de ontwerpen technisch uitwerken en leren daarbij rekening te houden met esthetische en functionele eisen.

 • Kennis van technisch tekenen en gebruikt CAD-software.

 • Maakt een presentatiedossier van het project.

Dubbele finaliteit betekent dat ook een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is.

Voor de richting ARCHITECTUUR &INTERIEUR situeren de meest logische vervolgopleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Architectuur Interieur waaronder Vormgeving, Landschaps- en Tuinarchitectuur en Toegepaste Architectuur

 • Audiovisuele en Beeldende Kunst waaronder Beeldende Vormgeving

 • Industriële Wetenschappen en Technologie waaronder Industrieel Productontwerpen.

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

24-25

5

5DE JAAR

LESSENTABEL

Godsdienst / N.C. Zedenleer

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Cluster Taal en Cultuur

 • Nederlands

 • Burgerschap

 • Engels

 • Frans

 • Geschiedenis

8

8

Cluster Wiskunde - Wetenschappen

 • Wiskunde

 • Aardrijkskunde

 • Natuurwetenschappen

 • Economisch Financiële Competenties

4

4

Cluster specifieke Vakken

 • Bouwkunde en constructieleer

 • Architectuur en interieur

 • Artistieke expressie

15

17

Nog in te vullen vrije ruimte

2

1

Totaal

34

34

bottom of page