top of page

2DE GRAAD DUAAL HOEKNAADLASSER

In de opleiding 'Hoeknaadlasser duaal' leer je:

  • hoeknaadverbindingen lassen met een lasapparaat

  • verschillende lasprocedés: nl.  MIG/MAG hoeknaadlas (= halfautomatisch lassen)  en TIG hoeknaadlas.
    Je leert de lasmethodebeschrijving strikt volgen.
    Bedoeling is om een lasverbinding in laaggelegeerd constructiestaal te maken volgens  de internationale normen en het lasplan.

De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 2 verschillende contexten, namelijk het uitvoeren van hoeknaadlassen halfautomaat en hoeknaadlassen TIG.


De opleiding 2de graad duaal omvat 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent (18u) en een werkplekcomponent (20u).


Basisvorming
De algemene vorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van de tweede graad arbeidsmarktfinaliteit.


De beroepsgerichte vorming is opgebouwd volgens het standaardtraject dat je hier kan raadplegen. 


Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting.  Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. 

In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent (18u) en een aanloopcomponent (10u).

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

2de

1ste

2DE GRAAD

LESSENTABEL

Project Algemene Vakken

Projectmatige aanpak van de basisvorming

4

5

Nederlands / Coaching Nederlands

2

2

Frans / Engels 

2

2

Wiskunde / Coaching wiskunde

2

2

Specifieke vakken:

  • praktijk 

7

7

Artistieke Expressie

1

0

Trajectinvulling

  • via aanloopfase 10u

  • via tewerkstelling 20u

Na de 2de graad kan je je opleiding vervolgen in

bottom of page