top of page

2DE GRAAD DUAAL MEDEWERKER SCHOONMAKER

Als medewerker schoonmaak leer je:

  • hoe je ingezet kan worden om schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren;

  • leer je verschillende basis-en specifieke schoonmaaktechnieken, handmatig en mechanisch;

  • het onderhoud van textiel en de daarbij horende kennis van was- en droogmachines.

De opleidingen duaal omvatten 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent en een werkplekcomponent.


Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting. Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren
In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent en een aanloopcomponent.


De algemene basisvorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds secundair onderwijs van de 2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit.

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

2de

1ste

2DE GRAAD

LESSENTABEL

Wiskunde/ Coaching Wiskunde 

2

2

Frans / Engels

2

2

Project Algemene Vakken 

Projectmatige aanpak van de basisvorming

4

5

Nederlands/ Coaching Nederlands

2

2

Specifieke vakken 

  • Praktijk

6

6

Artistieke Expressie

1

0

Trajectinvulling

  • via aanloopfase - 11u

  • via tewerkstelling - 21u

Na de 2de graad kan je je opleiding vervolgen in

bottom of page