top of page

2DE GRAAD DUAAL MEDEWERKER SCHOONMAKER

In de opleiding schoonmaker duaal leer je hoe je ingezet kan worden om netheids- en schoonmaakwerkzaamheden uit  te voeren.


Je leert er verschillende basis- en specifieke schoonmaaktechnieken.

Hoe je omgaat met onderhoudsproducten en materialen. 

Technieken om vloeren mechanisch te reinigen.

Ook het onderhoud van textiel en de daarbij horende kennis van was- en droogmachines  wordt je aangeleerd. 

De werkzaamheden kunnen zowel doorgaan in publieke als in private gebouwen en terreinen.  Je doet dit volgens de juiste veiligheidsvoorschriften en met de juiste beschermingsmiddelen. 


De opleiding 2de graad duaal omvat 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent (18u) en een werkplekcomponent (20u).


De beroepsgerichte vorming is opgebouwd volgens het standaardtraject dat je hier kan raadplegen. 


Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting.  Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. 

In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent (18u) en een aanloopcomponent (10u).

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

2de

1ste

2DE GRAAD

LESSENTABEL

Wiskunde/ Coaching Wiskunde 

2

2

Frans / Engels

2

2

Project Algemene Vakken 

Projectmatige aanpak van de basisvorming

4

5

Nederlands/ Coaching Nederlands

2

2

Specifieke vakken 

  • Praktijk

7

7

Artistieke Expressie

1

0

Trajectinvulling

  • via aanloopfase 10u

  • via tewerkstelling 22u

Na de 2de graad kan je je opleiding vervolgen in

bottom of page