top of page

2DE GRAAD DUAAL ONDERHOUDS- MEDEWERKER

In deze opleiding  leert men onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te verrichten in een gebouw . 

Je leert er werken met het oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn en dit alleen of in teamverband. 

Het  takenpakket  van een onderhoudsmedewerker bestaat uit: 

  • het opmerken van defecten aan het gebouw of aan installaties en het doorgeven ervan aan de verantwoordelijke;

  • het uitvoeren van preventief basisonderhoud conform het onderhoudsplan van het gebouw en de installaties;

  • het uitvoeren van basisreparatiewerken, kleine herstellingen, basisschilderwerken en het onderhouden van groene ruimtes; 

  • Bij dit alles leer je de bijkomende administratieve taken uit te voeren en de voorraad op te volgen.

De opleiding 2de graad duaal omvat 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent (18u) en een werkplekcomponent (20u).


Basisvorming
De algemene vorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van de tweede graad arbeidsmarktfinaliteit.


De beroepsgerichte vorming is opgebouwd volgens het standaardtraject dat je hier kan raadplegen. 


Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting.  Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. 

In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent (18u) en een aanloopcomponent (10u).

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

2de

1ste

2DE GRAAD

LESSENTABEL

Project Algemene Vakken

Projectmatige aanpak van de basisvorming

4

5

Nederlands / Coaching Nederlands

2

2

Frans / Engels 

2

2

Wiskunde / Coaching wiskunde

2

2

Specifieke vakken:

  • praktijk 

6

6

Artistieke Expressie

1

0

Trajectinvulling

  • via aanloopfase - 11u

  • via tewerkstelling - 21u

Na de 2de graad kan je je opleiding vervolgen in

bottom of page