top of page

2DE GRAAD WELLNESS & LIFESTYLE

De studierichting Wellness & Lifestyle is een studierichting in de dubbele finaliteit.

Daardoor is de richting enerzijds gericht op een specifieke waaier aan opleidingen, waar de mens centraal staat, in het hoger onderwijs. Anderzijds kan je direct een toegang vinden tot de arbeidsmarkt.  


Een leerling uit de studierichting  Wellness & Lifestyle  gaat graag met mensen om. Begeesterd  zijn door de trends in haar- en lichaamsverzorging is een must. Het uitvoeren van lichaamsverzorgingstechnieken zoals het reinigen van huid en nagels, het uitvoeren van hand-, gelaat- en voetverzorging en bijhorende massage en het aanbrengen van make-up op modellen wordt aangeleerd. 


De leerinhouden van toegepaste psychologie en biologie worden functioneel geintegreerd in competenties die belangrijk zijn binnen lichaamsverzorging. 

Communicatieve vaardigheden in de eigen taal maar ook in de vreemde talen Frans en Engels worden geoefend. 


Onze afdeling schoonheidsverzorging is in Vlaanderen altijd al een voortrekker geweest van meertalig onderwijs door het CLIL-project. Vanaf het 1ste leerjaar en alle volgende jaren worden de lessen gelaatsverzorging aangeboden in het Frans.


Vanaf het 3de jaar gaat het project BYOD (Bring Your Own Device) van start. We zetten de laptop optimaal in als didactisch hulpmiddel. Het oefenen en uitvoeren van opdrachten thuis zijn essentieel. Daarom moet iedereen een eigen pc aanschaffen.

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

4de

3de

2DE GRAAD

LESSENTABEL

Godsdienst / N.C. Zedenleer

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Cluster Taal en Cultuur

 • Nederlands

 • Frans

 • Engels

 • Geschiedenis

 • Burgerschap

9

8

Cluster Wiskunde - Wetenschappen

 • Wiskunde

 • Wiskunde coaching

 • Natuurwetenschappen

 • T. Informatica

 • Aardrijkskunde

5

6

FLEXUREN

2

2

Specifieke vakken

 • Wellness & Lifestyle: praktijk hand-, voet-, gelaats- & lichaamsverzorging

 • Fysiologie & Anatomie

 • Functionele Taalvaardigheid Frans / Engels

13

12

Artistieke Expressie

1

0

Totaal

33

32

Na de 2de graad kan je kiezen voor de studierichting

TOELICHTING BIJ DE LESSENTABELLEN

In de lessentabellen kan je zien dat we in de dubbele finaliteit werken met vakkenclusters, gegeven door meerdere leerkrachten.

Daarnaast krijgen leerlingen flexuren in hun rooster. In deze flexuren zullen de leerlingen, steeds onder begeleiding van een leerkracht of coach, leerstof kunnen inoefenen, zich kunnen verdiepen of net extra ondersteuning krijgen bij bepaalde vakken. Hier kan gestudeerd worden, leren de leerlingen in groep werken, krijgen de leerling hulp bij het maken van de juiste studiekeuze,...

bottom of page