top of page

3DE GRAAD DUAAL FIETSINSTALLATIES

In de opleiding fietsinstallaties duaal leert men 

  • (elektrische) fietsen, aanverwanten en hun  toebehoren op vraag van de klant op te bouwen;

  • ze af te stellen volgens  constructeurvoorschriften, ze te onderhouden, storingen te zoeken, onderdelen en  uitrusting te herstellen en te vervangen teneinde deze rijklaar te maken.

  • Men leert de diagnose en herstelling van  mechanische en elektrische/elektronische componenten uit te voeren aan non-, semi- en  full-intelligent elektrische fietsen en aanverwanten.

  • Onder 'aanverwanten' worden  bijvoorbeeld verstaan: aanhangwagens, eenwielers, rolstoelen, go-carts, e-steps,  hoverboards, monowheels, e-skateboards, … 

De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen de context van fietsen en  elektrische fietsen en indien aanwezig op de werkplek binnen de context van  aanverwanten. 


Basisvorming
De algemene vorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van de derde graad arbeidsmarktfinaliteit.


De beroepsgerichte vorming is opgebouwd volgens het standaardtraject dat je hier kan raadplegen. 


Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting.  Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. 

In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent (18u) en een aanloopcomponent (10u).

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

24-25

1ste

LESSENTABEL

Project Wiskunde - Wetenschappen

· Wiskunde

· Natuurwetenschappen

· Aardrijkskunde

3

2

Project Taal en Cultuur

· Nederlands

· Burgerschap

· Geschiedenis

· Economie

4

6

Artistieke Expressie

1

0

Frans of Engels

2

2

bottom of page