top of page

3DE GRAAD DUAAL FIETSINSTALLATIES

In de opleiding Fietsinstallaties Duaal leer je (elektrische) fietsen opbouwen, afstellen en onderhouden. Daarnaast leer je ook storingen zoeken, onderdelen en uitrusting te herstellen en te vervangen teneinde deze rijklaar te maken. 


De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen de context van fietsen en  elektrische fietsen.


De opleidingen duaal omvatten 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent en een werkplekcomponent.

Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting. Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren
In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent en een aanloopcomponent.

De algemene basisvorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds secundair onderwijs van de 2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit.

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

2de

1ste

LESSENTABEL

Project Wiskunde - Wetenschappen

· Wiskunde

· Natuurwetenschappen

· Aardrijkskunde

3

2

Project Taal en Cultuur

· Nederlands

· Burgerschap

· Geschiedenis

· Economie

4

6

Artistieke Expressie

1

0

Frans

2

2

Praktijk

6

6

Trajectinvulling

· Via aanloopfase - 12u

· Via tewerkstelling - 22u

bottom of page