top of page

3DE GRAAD DUAAL LASSEN-CONSTRUCTIE

In de opleiding Lassen-Constructie Duaal leer je alle aspecten van het hoeknaadlassen, plaatlassen en pijplassen. Na het leren van de basistechnieken oefen je verder op de werkplek en gestaag breid je je competenties verder uit. Je krijgt realistische opdrachten die aansluiten bij het werk dat je later als lasser moet doen. Je leert lassen conform de internationale lasnormen die in de industrie gelden.


De opleidingen duaal omvatten 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent en een werkplekcomponent.

Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting. Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren
In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent en een aanloopcomponent.

De algemene basisvorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds secundair onderwijs van de 2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit.

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

2de

1ste

3DE GRAAD

LESSENTABEL

Project Wiskunde - Wetenschappen

· Wiskunde

· Natuurwetenschappen

· Aardrijkskunde

3

2

Project Taal en Cultuur

· Nederlands

· Burgerschap

· Geschiedenis

· Economie

4

6

Artistieke Expressie

1

0

Frans of Engels

2

2

Praktijk

6

6

Trajectinvulling

· Via aanloopfase - 12u

· Via tewerkstelling - 22u

Na de 3de graad kan je kiezen voor een 7de Specialisatiejaar

bottom of page