top of page

3DE GRAAD DUAAL LASSEN-CONSTRUCTIE

In de opleiding Lassen-Constructie Duaal leer je alle aspecten van het hoeknaadlassen, plaatlassen en pijplassen. Eerst leer je de basistechnieken. Deze oefen je verder op de werkplek en gestaag breid je je competenties verder uit. Je wordt hierbij door een leraar/trajectbegeleider uit de school en een ervaren lasser/mentor in het bedrijf begeleid.


Je krijgt realistische opdrachten die aansluiten bij het werk dat je later als lasser moet doen. Je leert lassen conform de internationale lasnormen die in de industrie gelden.


Basisvorming
De algemene vorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van de derde graad arbeidsmarktfinaliteit.


De beroepsgerichte vorming is opgebouwd volgens het standaardtraject dat je hier kan raadplegen. 


Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting.  Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. 

In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent (18u) en een aanloopcomponent (10u).

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

24-25

1ste

3DE GRAAD

LESSENTABEL

Project Wiskunde - Wetenschappen

· Wiskunde

· Natuurwetenschappen

· Aardrijkskunde

3

2

Project Taal en Cultuur

· Nederlands

· Burgerschap

· Geschiedenis

· Economie

4

6

Artistieke Expressie

1

0

Frans of Engels

2

2

Praktijk

6

6

Trajectinvulling

· Via aanloopfase 12 uur

· Via tewerkstelling 20 uur

Na de 3de graad kan je kiezen voor een 7de Specialisatiejaar

bottom of page