top of page

5DE JAAR APPLICATIE- en DATABEHEER

De studierichting "APPLICATIE EN DATABEHEER" is een studierichting in de dubbele finaliteit.


De functioneel digitaal ondersteuner verwerkt data en implementeert, onderhoudt en bewerkt (web)applicaties en databanken binnen een gegeven standaardsoftwarepakket, IT-platform of datastructuur teneinde processen van organisaties, diensten en afdelingen digitaal te faciliteren en te ondersteunen.

De richting is een theoretisch-praktische STEM-studierichting waar het accent ligt op:

 • applicaties programmeren en ondersteunen;

 • data beheren zowel intern als extern;

 • klassieke aansluitingen zoals computers, printers, modems, ...;

 • websites programmeren.

Het is een studierichting waar verder studeren zeker tot de mogelijkheden behoort.

Extra wiskunde en een extra pakket Informaticawetenschappen zorgen hiervoor.


Dubbele finaliteit betekent dat ook een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is.

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

6

5

3DE GRAAD

LESSENTABEL

Godsdienst / N.C. Zedenleer

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Cluster Taal en Cultuur

 • Nederlands

 • Burgerschap

 • Engels

 • Frans

 • Geschiedenis

8

8

Cluster Wiskunde - Wetenschappen

 • Wiskunde

 • Aardrijkskunde

 • Natuurwetenschappen

 • Economisch Financiële Competenties

4

4

Artistieke Expressie

1

0

Cluster specifieke Vakken

 • T. Wiskunde 1 - 1

 • Sofwareontwikkeling 5 - 4

 • Databeheer 2 - 1

 • websiteontwikkeling 2 - 3

 • Kantoorsoftware 1 - 0

 • STEM/ PC technieken/ netwerken/ Stage 4 - 7

15

16

Totaal

32

32

Studierichtingen in de dubbele finaliteit bereiden de leerlingen altijd voor op studies in het hoger onderwijs
Dubbele finaliteit betekent dat een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar eveneens mogelijk is. Daarom is er ook stage voorzien in deze opleidingen.


bottom of page