5DE JAAR DATACOMMUNICATE EN NETWERKEN

De studierichting "DATACOMMUNICATIE EN NETWERKEN" is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit. 

Het is gericht op een doorstroom naar de arbeidsmarkt als datatcommunicatie en netwerktechnieker. 


Hij/Zij staat o.a. in voor het installeren en herstellen van data- en communicatienetwerken en randapparatuur om zo een netwerk voor de gebruikers te  verzekeren.

Na het volgen van deze opleiding heb je voldoende technische kennis en inzicht van datacommunicatie en netwerktechnieken om de meeste technische problemen op te kunnen lossen.


Een leerling uit deze studierichting 

  • werkt volgens de procedures van privacy, cyberveiligheid en kwaliteitsvolle dienstverlening;

  • werkt met het oog voor veiligheid, milieu en welzijn;

  • werkt in teamverband;

  • gebruikt meetinstrumenten;

  • voert elektrische aansluitingen uit in functie van de netwerkinstallatie;

  • realiseert datacommunicatie- en netwerkverbindingen;

  • connecteert (rand)apparatuur (printers, tablets, smartphones,…) met de router zowel vast als draadloos;

  • vervangt, herstelt en/of (de)monteert (onderdelen) van systemen, (rand)apparatuur en de daaraan verbonden applicaties;


IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
 

5DE JAAR

LESSENTABEL