top of page

5DE JAAR PODIUMTECHNIEKEN

De richting PODIUMTECHNIEKEN is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs.

Toegepaste wiskunde en een pakket toegepaste informaticawetenschappen staan op het programma.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie podiumtechnicus gerealiseerd.


De podiumtechnicus plant, controleert en voert technische werkzaamheden uit op het vlak van licht, beeld, geluid en podiummechanica om een presentatie, concert, evenement, beurs … op technisch en creatief/artistiek vlak optimaal te laten verlopen.


Een leerlingen uit de richting Podiumtechnieken

 • werkt technische plannen ui en vervoert materiaal;

 • (de)monteert de installaties, bedient ze tijdens de voorstelling en regelt ze af;

 • (de)monteert decors;

 • werkt meestal in team en wisselt op een constructieve en gebruiksvriendelijke manier info uit met collega’s en verantwoordelijken;

 • werkt vooral ’s avonds, ‘s nachts, tijdens weekends en in  vakantieperiodes.

 • volgt de ontwikkelingen binnen de sector op, werkt op hoogte, draagt lasten en gaat aandachtig om met gevaarlijke situaties, veiligheids- en duurzaamheidsvoorschriften.

Voor de richting Podiumtechnieken situeren de meest logische vervolgopleidingen zich binnen de studiegebieden:

• Audiovisuele en Beeldende Kunst

• Industriële Wetenschappen en Technologie zoals Elektronica-ICT

• Muziek en Podiumkunsten/ Pop- en Rockmuziek


Dubbele finaliteit betekent dat ook een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is.

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

24-25

5

5DE JAAR

LESSENTABEL

Godsdienst/ N.C. Zedenleer

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Cluster Taal en Cultuur

 • Nederlands

 • Burgerschap

 • Engels

 • Frans

 • Geschiedenis

8

8

Cluster Wiskunde - Wetenschappen

 • Wiskunde

 • Aardrijkskunde

 • Natuurwetenschappen

 • Economisch Financiële Compententies

4

4

Artistieke Expressie

1

0

Cluster Specifieke Vakken

 • T. Wiskunde

 • Elektriciteit

 • Mechanica

 • Stem

 • Podiumtechnieken licht - geluid 

14

14

Nog in te vullen vrije ruimte

1

2

Totaal

32

32

bottom of page