top of page

5DE JAAR TOERISME

De richting TOERISME is een studierichting in de dubbele finaliteit.

Leerlingen voeren activiteiten uit zoals het

 • onthalen van bezoekers/gasten op evenementen, beurzen en toeristische bestemmingen;

 • adviseren, faciliteren en begeleiden van bezoekers/gasten op evenementen, beurzen en toeristische bestemmingen;

 • uitvoeren van administratie bij evenementen, beurzen en toeristische bestemmingen.

Een leerling uit de studierichting Toerisme:

 • houdt van sociaal contact;

 • heeft een open en kritische geest ten opzichte van mensen en culturen;

 • kan zelfstandig of in groep taken plannen, uitwerken en uitvoeren;

 • kan zich vlot en passend in meerdere talen uitdrukken;

 • heeft oog voor de actualiteit en volgt de geopolitieke situatie in de wereld;

 • verzorgt zijn/haar uiterlijk en houding volgens gebruikelijke afspraken binnen de toeristische sector.

Het is gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar toeristisch-recreatieve vaardigheden en/of bedrijfseconomische vaardigheden en/of communicatieve vaardigheden centraal staan.

De leerinhouden uit aardrijkskunde, kunst en cultuur en de economische en technische organisatie van de toeristische sector zijn daar de uitstekende voorbereiding voor.


Dubbele finaliteit betekent dat ook een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is.

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

6

5

3DE GRAAD

LESSENTABEL

Godsdienst / N.C. Zedenleer

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Cluster Taal en Cultuur

 • Nederlands

 • Burgerschap

 • Engels

 • Frans

 • Geschiedenis

8

8

Cluster Wiskunde - Wetenschappen

 • Wiskunde

 • Aardrijkskunde

 • Natuurwetenschappen

 • Economisch Financiële Competenties

4

4

Artistieke Expressie

1

0

Cluster specifieke Vakken

 • Nederlands 1 – 0

 • Engels 2 - 2

 • Frans 2 - 2

 • Toerisme/ Stage 10 – 12

15

16

Totaal

32

32

Studierichtingen in de dubbele finaliteit bereiden de leerlingen altijd voor op studies in het hoger onderwijs
Dubbele finaliteit betekent dat een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar eveneens mogelijk is. Daarom is er ook stage voorzien in deze opleidingen.

bottom of page