top of page

2A ECONOMIE & ORGANISATIE

Het 2de leerjaar A biedt je een pakket algemene basisvorming (28u) plus een basisoptie. Net zoals in 1 Kastaar vinden we het klasuur en het coachingtraject belangrijk. Via het keuzegedeelte kan je al eens proeven van wat je in de 2de graad wil doen. Toch is niets bindend omdat het pakket algemene vorming je voorbereidt op alle onderwijsvormen.


In de 5u basisoptie Economie & Organisatie maak je kennis met de wereld van de ondernemers. Je leert zowel door de bril van de ondernemer als door die van de consument kijken. Allerlei projecten waarin handelsverrichtingen worden opgezet, ontwikkelen je ondernemingszin.

Ook digitale vaardigheden spelen binnen een economische context een belangrijke rol en komen hier aan bod.

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

2DE JAAR

LESSENTABEL

Godsdienst / N.C. Zedenleer 

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Nederlands

4

Frans

3

Engels

2

Wiskunde

4

Coaching voor Nederlands, wiskunde

Remediëring - Verdieping - Uitbreiding


2

Geschiedenis

2

Aardrijkskunde

1

Natuurwetenschappen

1

Techniek

2

Informatica

1

Basisoptie Organisatie & Economie

5

Klasuur +

1

Burgerschap

1

TOTAAL

33

Na de 1ste graad kies je een studierichting

bottom of page