top of page

2DE GRAAD ELEKTRO- TECHNIEKEN

Elektrotechnieken is een technisch-wetenschappelijke studierichting uit de dubbele finaliteit.

Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en maken ook uitgebreid kennis met industriële technologie. In het specifiek gedeelte heb je zowel de theorie als de praktische uitvoering van toegepaste elektriciteit en een klein stukje toegepaste mechanica.

Elektrotechnieken is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met interesse in technologie en in het bijzonder in verschillende elektrische toepassingen.

In deze studierichting werken leerlingen niet alleen met hun hoofd, maar gaan ze ook aan de slag met toepassingen in technische realisaties. Ze maken o.a. kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken en ontwerpen en realiseren constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT.

De vervolgopleiding in onze school is Podiumtechnieken.


Vanaf het 3de jaar gaat het project BYOD (Bring Your Own Device) van start. We zetten de laptop optimaal in als didactisch hulpmiddel. Het oefenen en uitvoeren van opdrachten thuis zijn essentieel. Daarom moet iedereen een eigen pc aanschaffen.IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

4de

3de

2DE GRAAD

LESSENTABEL

Godsdienst / N.C. Zedenleer

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Cluster Taal en Cultuur

 • Nederlands

 • Frans

 • Engels

 • Geschiedenis

 • Burgerschap

9

8

Cluster Wiskunde - Wetenschappen

 • Wiskunde

 • Wiskunde coaching

 • Natuurwetenschappen

 • T. Informatica

 • Aardrijkskunde

5

6

FLEXUREN

2

2

Specifieke vakken

 • Elektriciteit

 • Toegepaste Fysica

 • Toegepaste Wiskunde

13

12

Artistieke Expressie

1

0

Totaal

33

32

Na de 2de graad kan je de volgende richting kiezen

TOELICHTING BIJ DE LESSENTABELLEN

In de lessentabellen kan je zien dat we in de dubbele finaliteit werken met vakkenclusters, gegeven door meerdere leerkrachten.

Daarnaast krijgen leerlingen flexuren in hun rooster. In deze flexuren zullen de leerlingen, steeds onder begeleiding van een leerkracht of coach, leerstof kunnen inoefenen, zich kunnen verdiepen of net extra ondersteuning krijgen bij bepaalde vakken. Hier kan gestudeerd worden, leren de leerlingen in groep werken, krijgen de leerling hulp bij het maken van de juiste studiekeuze,...

bottom of page