top of page
202301-banner-home6.jpg

MAATSCH & WELZ

MAATSCHAPPIJ
& WELZIJN

2de leerjaar - A stroom KASTAAR

2de graad - Dubbele finaliteit (TSO)

5de jaar - Dubbele finaliteit (TSO)

6de jaar  - Dubbele finaliteit (TSO)

2de graad - Arbeidsgerichte

finaliteit (BSO)

5de jaar  - Arbeidsgerichte finaliteit (BSO)

6de jaar  - Arbeidsgerichte finaliteit (BSO)

7de Specialisatiejaar (BSO)

bottom of page