banner-home5.jpg

MAATSCH & WELZ

MAATSCHAPPIJ
& WELZIJN

2de leerjaar - A stroom KASTAAR

2de graad - Dubbele finaliteit (TSO)

3de graad - Dubbele finaliteit (TSO)

2de leerjaar - B stroom KADEE

2de graad - Arbeidsgerichte

finaliteit (BSO)

3de graad - Arbeidsgerichte finaliteit (BSO)

7de Specialisatiejaar (BSO)