My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

5DE JAAR BEELDENDE KUNSTEN

5DE JAAR BEELDENDE KUNSTEN

De richting BEELDENDE EN AUDIOVISULE KUNSTEN is een studierichting in de dubbele finaliteit gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs. 


Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket toegepaste kunstbeschouwing, waarin ze de beschouwing verdiepen van materiële en immateriële kunstuitingen.


Voor de richting BEELDENDE KUNSTEN situeren de meest logische vervolgopleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Audiovisuele en Beeldende Kunst waaronder Beeldende Vormgeving

 • Industriële Wetenschappen en Technologie waaronder Multimedia en communicatietechnologie en Industrieel Productontwerpen

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie assistent beeldende kunstenaar gerealiseerd. 

 • Assisteren en uitvoeren bij de voorbereiding, bewerking en afwerking van een plastisch kunstwerk  

 • Beeldbewerking en beeldmanipulatie; beeldelementen 

 • Presentatie ondersteunen i.f.v. het doel 

 • Gebruik van ICT, o.a. grafische software

 • Ondersteunt bij het aanmaken van folders, brochures, persmededelingen over de artistieke creatie en de presentatie ervan

 • Ondersteunt bij het tentoonstellen van de plastische kunstwerken in functie van het doel (verkoop, netwerken,…)

Binnen beeldende kunsten ontwikkelen leerlingen verschillende artistiek-technische vaardigheden, maken ze kennis met diverse technieken en materialen om artistieke uitdagingen in het platte vlak en in de ruimte aan te gaan. 

Daarnaast maken leerlingen kennis met fotografie, film, video, geluid en montage om een eigen of een bestaand verhaal te brengen. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie.

5DE JAAR ARCHITECTUUR EN INTERIEUR

5DE JAAR ARCHITECTUUR EN INTERIEUR

De richting ARCHITECTUUR EN INTERIEUR is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs. 

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een stevig pakket toegepaste fysica en wiskunde. Daarnaast krijgen de leerlingen ook uitgebreide ruimtemeetkunde om hun ruimtelijk inzicht te versterken.


Voor de richting ARCHITECTUUR EN INTERIEUR situeren de meest logische vervolgopleidingen zich binnen de studiegebieden:


 • Architectuur Interieur waaronder vormgeving, Landschaps- en Tuinarchitectuur en Toegepaste Architectuur

 • Audiovisuele en Beeldende Kunst waaronder Beeldende Vormgeving

 • Industriële Wetenschappen en Technologie waaronder Industrieel Productontwerpen

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie assistent architecturaal vormgever gerealiseerd. 

 • De assistent architecturaal vormgever werkt vanuit de ontwerpopgave en het programma van eisen dat door de architect of binnenhuisarchitect werd opgesteld. 

 • Werkt het globale ontwerp en zeer gedetailleerde ontwerpen technisch mee uit. 

 • Houdt daarbij rekening met hun esthetische en functionele eisen. 

 • De assistent architecturaal vormgever heeft kennis van technisch tekenen en gebruikt CAD-software. 

 • Voert delen van het presentatiedossier van het project mee uit. 

 • De omgeving is artistiek/creatief en technisch van aard.

Dubbele finaliteit betekent ook dat een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is. 

5DE JAAR GRAFIMEDIA

5DE JAAR GRAFIMEDIA

De richting GRAFIMEDIA is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs. 

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket toegepaste informaticawetenschappen, toegepaste wiskunde en daarnaast  ook toegepaste kunstbeschouwing, waarin ze de beschouwing verdiepen van materiële en immateriële kunstuitingen.


Voor de richting GRAFIMEDIA situeren de meest logische vervolgopleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Audiovisuele en Beeldende Kunst

 • Digital Design and Development

 • Informatiemanagement en Multimedia

 • Digital Arts and Entertainment

 • Grafische en Digitale Media 

 • Multimedia en Communicatietechnologie

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie grafimedia voorbereider in de printmedia gerealiseerd. 

 • De grafimedia voorbereider in de printmedia voert prepress-handelingen uit, bewerkt en maakt digitale content op die beantwoordt aan grafische en druktechnische kwalitatieve en kwantitatieve eisen en gebruikt of levert die als input aan voor crossmediale publicaties (drukwerk en digitale publicaties). 

 • Hij zet de lay-out-technische en de (grafische) softwarekennis op een creatieve manier in en levert technisch correcte en verwerkbare digitale content aan. 

 • Hij werkt vooral in teamverband 

 • Realiseert kranten, tijdschriften, jaarverslagen, relatiedrukwerk, verpakkingsdrukwerk, materiaal voor campagnes en promotiemateriaal, boeken en boekcovers … 

 • Permanente aandacht voor de kwaliteit en kwaliteitscontrole vormen een constante doorheen het productieproces. 

Dubbele finaliteit betekent ook dat een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is. 

5DE JAAR CROSSMEDIA

5DE JAAR CROSSMEDIA

De richting CROSSMEDIA is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs. 

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket toegepaste informaticawetenschappen, toegepaste wiskunde en daarnaast  ook toegepaste kunstbeschouwing, waarin ze de beschouwing verdiepen van materiële en immateriële kunstuitingen.


Voor de richting Crossmedia situeren de meest logische vervolgopleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Audiovisuele en Beeldende Kunst

 • Digital Design and Development

 • Informatiemanagement en Multimedia

 • Digital Arts and Entertainment

 • Grafische en Digitale Media 

 • Multimedia en Communicatietechnologie

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie crossmedia assistent gerealiseerd. 

 • De crossmedia assistent bewerkt aangeleverde content en ontwikkelt onderdelen van een design voor crossmediale/multimediale producties. 

 • Hij werkt op uitvoerend niveau vooral in teamverband en zet de kennis van software en programmeercode op een creatieve manier in.

 • Hij realiseert een doeltreffend, kwalitatief, interactief crossmediaal product dat voldoet aan technische, (typo)grafisch kwalitatieve en gebruiksvriendelijke eisen.  

 • Realiseert klassieke webpagina’s, korte animaties in banners, materiaal voor campagnes op sociale media, reclamecampagnes voor online dragers, eenvoudige animaties en bewerkte fragmenten van video- en audiomateriaal. 

Dubbele finaliteit betekent ook dat een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is. 

5DE JAAR PODIUMTECHNIEKEN

5DE JAAR PODIUMTECHNIEKEN

De richting PODIUMTECHNIEKEN is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs. 

Toegepaste wiskunde  en een pakket toegepaste informaticawetenschappen staan op het programma.

Voor de richting Podiumtechnieken situeren de meest logische vervolgopleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Audiovisuele en Beeldende Kunst

 • Industriële Wetenschappen en Technologie zoals Elektronica-ICT

 • Muziek en Podiumkunsten/ Pop- en Rockmuziek

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie podiumtechnicus gerealiseerd. 

De podiumtechnicus plant, controleert en voert technische werkzaamheden uit op het vlak van licht, beeld, geluid en podiummechanica om een presentatie, concert, evenement, beurs … op technisch en creatief/artistiek vlak optimaal te laten verlopen. 


Leerlingen uit de richting podiumtechnieken voeren activiteiten uit zoals: 

 • uitwerken van technisch plannen en vervoert materiaal; 

 • (de)monteert de installaties, bedient ze tijdens de voorstelling en regelt ze af;

 • (de)monteert decors;

 • werkt meestal in team en wisselt op een constructieve en gebruiksvriendelijke manier info uit met collega’s en verantwoordelijken; 

 • werkt vooral ’s avonds, ‘s nachts, tijdens weekends en in vakantieperiodes.

 • volgt de ontwikkelingen binnen de sector op, werkt op hoogte, draagt lasten en gaat aandachtig om met gevaarlijke situaties, veiligheids- en duurzaamheidsvoorschriften.


Dubbele finaliteit betekent ook dat een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is. 

5DE JAAR TOERISME

5DE JAAR TOERISME

De richting TOERISME is een studierichting in de dubbele finaliteit. 


Het is gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar toeristisch-recreatieve vaardigheden en/of bedrijfseconomische vaardigheden en/of communicatieve vaardigheden centraal staan.

Leerinhouden uit aardrijkskunde, kunst en cultuur en de economische en technische organisatie van de toeristische sector zijn daar de uitstekende voorbereiding voor.


Leerlingen voeren activiteiten uit zoals het 

* onthalen van bezoekers/gasten op evenementen, beurzen en toeristische bestemmingen; 

* adviseren, faciliteren en begeleiden van bezoekers/gasten op evenementen, beurzen en toeristische bestemmingen; 

* uitvoeren van administratie bij evenementen, beurzen en toeristische bestemmingen.


Een leerling uit de studierichting Toerisme: 

• houdt van sociaal contact; 

• heeft een open en kritische geest ten opzichte van mensen en culturen; 

• kan zelfstandig of in groep taken plannen, uitwerken en uitvoeren; 

• kan zich vlot en passend in meerdere talen uitdrukken; 

• heeft oog voor de actualiteit en volgt de geopolitieke situatie in de wereld; 

• verzorgt zijn/haar uiterlijk en houding volgens gebruikelijke afspraken binnen de toeristische sector.


Dubbele finaliteit betekent ook dat een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is. 

5DE JAAR COMMERCIËLE ORGANISATIE

5DE JAAR COMMERCIËLE ORGANISATIE

De richting "COMMERCIELE ORGANISATIE" is een studierichting in de dubbele finaliteit. 

De richting is gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar bedrijfseconomie met een focus op commerciële activiteiten centraal staat. 


Leerlingen leren enerzijds inhouden uit algemene economie en toegepaste bedrijfswetenschappen en recht. 

Anderzijds voeren ze handelingen uit met betrekking tot commerciële en administratieve dossiers van klanten zoals het behandelen van bestellingen, het geven van eerstelijns technische ondersteuning en informatie over producten en/of diensten en het verwerven en behouden van een klantenbestand.


Een leerling uit de studierichting Commerciële organisatie: 

• is geïnteresseerd in toegepaste (bedrijfs)economische vraagstukken; 

• is klantvriendelijk en heeft een commerciële ingesteldheid; • heeft interesse in meerdere talen en beschikt over communicatieve vaardigheden (gesproken en geschreven); 

• is assertief in functie van het klantgericht handelen; 

• is bereid zich te verdiepen in productkennis in functie van het klantgericht handelen;

• is bereid om administratieve taken uit te voeren in functie van het klantenbeheer; 

• werkt nauwkeurig; 

• heeft interesse in verkoopbepalende concepten en strategieën van een onderneming zoals marketing; 

• heeft interesse in functionele ICT-vaardigheden.


Dubbele finaliteit betekent ook dat een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is. 

5DE JAAR BEDRIJFSORGANISATIE

5DE JAAR BEDRIJFSORGANISATIE

De richting BEDRIJFSORGANISATIE is een studierichting in de dubbele finaliteit. 

Het is gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar bedrijfseconomie met focus op boekhouden en Human Resources (HR) centraal staat.


In deze opleiding zullen er enerzijds inhouden uit algemene economie en toegepaste bedrijfswetenschappen en recht aangereikt worden. Anderzijds voeren de leerlingen handelingen uit met betrekking tot de ondersteuning van een efficiënt boekhoudkundig, financieel en HR-beheer.


Een leerling uit de studierichting Bedrijfsorganisatie: 

• is geïnteresseerd in toegepaste (bedrijfs)economische vraagstukken; 

• werkt zeer nauwkeurig en gestructureerd; 

• is bereid om administratieve taken uit te voeren; 

• heeft interesse in de onderliggende regelgeving; 

• heeft interesse in functionele ICT-vaardigheden.


Dubbele finaliteit betekent ook dat een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is. 

5DE JAAR WELLNESS EN SCHOONHEID

5DE JAAR WELLNESS EN SCHOONHEID

De richting WELLNESS EN SCHOONHEID  is een studierichting in de dubbele finaliteit.

Het is een studierichting waar verder studeren zeker tot de mogelijkheden behoort. Studierichtingen waar de "mens" centraal staat kunnen aangevat worden. Dit kan door de leerinhouden uit toegepaste wetenschappen 

zoals toegepaste pychologie, toegepaste biologie, toegepaste 

filosofie, recht en deontologie. 

Deze leerstof wordt functioneel geintegreerd in competenties die belangrijk zijn bij 

schoonheids- en lichaamsverzorging.  


Tijdens de specifieke vakken voeren de leerlingen  verschillende  taken  uit  zoals  het  (vanuit  een  theoretische  achtergrond)  onderbouwd  advies  geven  aan  klanten  of  collega’s  voor,  tijdens  of  na  het  (zelf)  uitvoeren  van  schoonheids‐  en  lichaamsverzorgingstechnieken  op  het  gelaat,  de  handen,  de  gezonde  voeten  en  andere lichaamsdelen.  


Dubbele finaliteit betekent ook dat een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is. 

5DE JAAR APPLICATIE- en DATABEHEER

5DE JAAR APPLICATIE- en DATABEHEER

De studierichting "APPLICATIE EN DATABEHEER" is een studierichting in de dubbele finaliteit. 

Het is een studierichting waar verder studeren zeker tot de mogelijkheden behoort.

Extra wiskunde en een extra pakket Informaticawetenschappen zorgen hiervoor. 


De functioneel digitaal ondersteuner verwerkt data en implementeert, onderhoudt en bewerkt (web)applicaties en databanken binnen een gegeven standaardsoftwarepakket, IT-platform of datastructuur teneinde processen van organisaties, diensten en afdelingen digitaal te faciliteren en te ondersteunen.


De richting is een theoretisch-praktische STEM-studierichting waar het acccent ligt op: 

 • applicaties programmeren en ondersteunen.

 • data beheren zowel intern als extern. 

 • klassieke aansluitingen zoals computers, printers, modems....

 • websites programmeren. 

Dubbele finaliteit betekent ook dat een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is.  

5DE JAAR DATACOMMUNICATE EN NETWERKEN

5DE JAAR DATACOMMUNICATE EN NETWERKEN

De studierichting "DATACOMMUNICATIE EN NETWERKEN" is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit. 

Het is gericht op een doorstroom naar de arbeidsmarkt als datatcommunicatie en netwerktechnieker. 


Hij/Zij staat o.a. in voor het installeren en herstellen van data- en communicatienetwerken en randapparatuur om zo een netwerk voor de gebruikers te  verzekeren.

Na het volgen van deze opleiding heb je voldoende technische kennis en inzicht van datacommunicatie en netwerktechnieken om de meeste technische problemen op te kunnen lossen.


Een leerling uit deze studierichting 

 • werkt volgens de procedures van privacy, cyberveiligheid en kwaliteitsvolle dienstverlening;

 • werkt met het oog voor veiligheid, milieu en welzijn;

 • werkt in teamverband;

 • gebruikt meetinstrumenten;

 • voert elektrische aansluitingen uit in functie van de netwerkinstallatie;

 • realiseert datacommunicatie- en netwerkverbindingen;

 • connecteert (rand)apparatuur (printers, tablets, smartphones,…) met de router zowel vast als draadloos;

 • vervangt, herstelt en/of (de)monteert (onderdelen) van systemen, (rand)apparatuur en de daaraan verbonden applicaties;


5DE JAAR DECOR ETALAGE EN PUBLICITEIT

5DE JAAR DECOR ETALAGE EN PUBLICITEIT

De opleiding DECOR, ETALAGE EN PUBLICITEIT is een studierichting in de arbeidsgerichte finaliteit. 


Je leert er het beroep van "commercieel ruimtelijk vormgever".


 • De ruimtelijk vormgever creëert grafische en visuele elementen voor een ruimte. 

 • Je ontwerpt bijvoorbeeld stands, decors en displays voor beurspresentaties, tentoonstellingen, congressen, winkelcentra en evenementen. 

 • Je houdt hierbij rekening met de wensen van de klant. 

 • Je ontwerpt meestal op de computer en maakt maquettes en computerpresentaties om je werkt goed te presenteren. 

 • Als ruimtelijk vormgever ben je aan de ene kant commercieel ingesteld en tegelijkertijd creatief en beeldend van aard.