top of page

My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

3DE GRAAD DUAAL FIETSINSTALLATIES

3DE GRAAD DUAAL FIETSINSTALLATIES

In de opleiding fietsinstallaties duaal leert men 

 • (elektrische) fietsen, aanverwanten en hun  toebehoren op vraag van de klant op te bouwen;

 • ze af te stellen volgens  constructeurvoorschriften, ze te onderhouden, storingen te zoeken, onderdelen en  uitrusting te herstellen en te vervangen teneinde deze rijklaar te maken.

 • Men leert de diagnose en herstelling van  mechanische en elektrische/elektronische componenten uit te voeren aan non-, semi- en  full-intelligent elektrische fietsen en aanverwanten.

 • Onder 'aanverwanten' worden  bijvoorbeeld verstaan: aanhangwagens, eenwielers, rolstoelen, go-carts, e-steps,  hoverboards, monowheels, e-skateboards, … 

De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen de context van fietsen en  elektrische fietsen en indien aanwezig op de werkplek binnen de context van  aanverwanten. 


Basisvorming
De algemene vorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van de derde graad arbeidsmarktfinaliteit.


De beroepsgerichte vorming is opgebouwd volgens het standaardtraject dat je hier kan raadplegen. 


Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting.  Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. 

In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent (18u) en een aanloopcomponent (10u).

3DE GRAAD DUAAL BROM- & MOTORFIETSINSTALLATIES

3DE GRAAD DUAAL BROM- & MOTORFIETSINSTALLATIES

In de studierichting Brom- en motorfietsinstallaties leren de leerlingen

 • competenties die belangrijk zijn bij omgaan met elektrische, hybride, tweetakt- of  viertaktmotoren.  

• voeren daarom handelingen uit zoals assembleren, onderhouden, fouten zoeken en herstellen en vervangen van mechanische, elektrische, elektronische en hydraulische systemen. 


Basisvorming
De algemene vorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van de derde graad arbeidsmarktfinaliteit.


De beroepsgerichte vorming is opgebouwd volgens het standaardtraject dat je hier kan raadplegen. 


Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting.  Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. 

In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent (18u) en een aanloopcomponent (10u).


3DE GRAAD DUAAL PODIUMINSTALLATIES

3DE GRAAD DUAAL PODIUMINSTALLATIES

In de opleiding podiuminstallaties duaal leert men technische werkzaamheden uitvoeren op het vlak van onder meer 

 • licht, beeld, geluid en podiummechanica teneinde een voorstelling, presentatie, concert, evenement, beurs, … op technisch vlak optimaal op te bouwen.

Basisvorming
De algemene vorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van de derde graad arbeidsmarktfinaliteit.


De beroepsgerichte vorming is opgebouwd volgens het standaardtraject dat je kan hier raadplegen. 


Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting.  Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. 

In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent (18u) en een aanloopcomponent (10u).

3DE GRAAD DUAAL ONTHAAL, ORGANISATIE & SALES

3DE GRAAD DUAAL ONTHAAL, ORGANISATIE & SALES


In de opleiding onthaal, organisatie en sales duaal leert men  

 • personen correct te onthalen en informeren;

 • een beperkt aantal administratieve taken uit te voeren;

 • klantgericht te werken om producten/diensten aan particuliere klanten te verkopen .

De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen 

2 verschillende contexten, namelijk 

een verkoopomgeving en een onthaalomgeving.


Basisvorming
De algemene vorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van de derde graad arbeidsmarktfinaliteit.


De beroepsgerichte vorming is opgebouwd volgens het standaardtraject dat je hier kan raadplegen. 


Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting.  Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. 

In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent (18u) en een aanloopcomponent (10u).

3DE GRAAD DUAAL ASSISTENTIE IN WONEN, ZORG & WELZIJN

3DE GRAAD DUAAL ASSISTENTIE IN WONEN, ZORG & WELZIJN

In deze richting leren leerlingen de basiscompetenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor  kinderen en volwassenen.


In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie huishoudhulp zorg gerealiseerd. 

 • De huishoudhulp in de zorg zorgt, met oog voor de zorgnood van de klant, voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woning om een aangename leefomgeving te behouden en/of te herstellen zodat de klant thuis kan blijven wonen

Daarnaast worden in deze studierichting ook de competenties van de beroepskwalificatie logistiek assistent in de zorg gerealiseerd. 

 • De logistiek assistent in de zorg voert ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken uit.  Hij onderhoudt de gemeenschappelijke delen en kamers hygiënisch; hij reinigt en ontsmet de kamers, de ruimtes en het materiaal.

Tot slot worden in deze studierichting ook de competenties van de beroepskwalificatie medewerker kamerdienst gerealiseerd. 

 • De medewerker kamerdienst staat in voor de schoonmaak, de orde en het onderhoud van kamers, badkamers en gemeenschappelijke ruimtes van logiesverstrekkende of toeristische organisaties.

Basisvorming
De algemene vorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van de derde graad arbeidsmarktfinaliteit.


Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting.  Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. 

In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent (18u) en een aanloopcomponent (10u).

2DE GRAAD DUAAL MEDEWERKER KAMERDIENST

2DE GRAAD DUAAL MEDEWERKER KAMERDIENST

Als medewerker kamerdienst wordt je tewerkgesteld in de toeristische sector. Dit kan een hotel zijn maar ook andere logies verstrekkende orgnaisaties. 


Tijdens de opleiding medewerker kamerdienst duaal leer je in te staan voor 

 • de schoonmaak, de orde en het onderhoud van kamers, badkamers en gemeenschappelijke ruimtes; 

 • het ontbijt op te dienen/klaar te zetten;

 • het onderhoud van linnen van logiesverstrekkende of toeristische organisaties;

 • het hygiënisch en comfortabel verblijf van de gasten.


De opleiding 2de graad duaal omvat 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent (18u) en een werkplekcomponent (20u).


De beroepsgerichte vorming is opgebouwd volgens het standaardtraject dat je hier kan raadplegen. 


Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting.  Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. 

In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent (18u) en een aanloopcomponent (10u).

2DE GRAAD DUAAL MEDEWERKER SCHOONMAKER

2DE GRAAD DUAAL MEDEWERKER SCHOONMAKER

In de opleiding schoonmaker duaal leer je hoe je ingezet kan worden om netheids- en schoonmaakwerkzaamheden uit  te voeren.


Je leert er verschillende basis- en specifieke schoonmaaktechnieken.

Hoe je omgaat met onderhoudsproducten en materialen. 

Technieken om vloeren mechanisch te reinigen.

Ook het onderhoud van textiel en de daarbij horende kennis van was- en droogmachines  wordt je aangeleerd. 

De werkzaamheden kunnen zowel doorgaan in publieke als in private gebouwen en terreinen.  Je doet dit volgens de juiste veiligheidsvoorschriften en met de juiste beschermingsmiddelen. 


De opleiding 2de graad duaal omvat 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent (18u) en een werkplekcomponent (20u).


De beroepsgerichte vorming is opgebouwd volgens het standaardtraject dat je hier kan raadplegen. 


Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting.  Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. 

In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent (18u) en een aanloopcomponent (10u).

5DE JAAR BEELDENDE & AUDIOVISUELE KUNSTEN

5DE JAAR BEELDENDE & AUDIOVISUELE KUNSTEN

De richting BEELDENDE & AUDIOVISULE KUNSTEN is een studierichting in de dubbele finaliteit gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs.

Het specifiek gedeelte van deze studierichting omvat een pakket toegepaste kunstbeschouwing.

Binnen beeldende kunsten ontwikkelen leerlingen verschillende artistiek-technische vaardigheden, maken ze kennis met diverse technieken en materialen om artistieke uitdagingen in het platte vlak en in de ruimte aan te gaan.

Daarnaast maken leerlingen kennis met fotografie, film, video, geluid en montage om een eigen of een bestaand verhaal te brengen. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie.

Dubbele finaliteit betekent dat ook een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is.

Voor de richting BEELDENDE KUNSTEN situeren de meest logische vervolgopleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Audiovisuele en Beeldende Kunst  waaronder Beeldende Vormgeving

 • Industriële Wetenschappen en Technologie waaronder Multimedia en communicatietechnologie en Industrieel Productontwerpen

5DE JAAR ARCHITECTUUR EN INTERIEUR

5DE JAAR ARCHITECTUUR EN INTERIEUR

De richting ARCHITECTUUR &INTERIEUR is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een stevig pakket toegepaste fysica en wiskunde. Daarnaast krijgen de leerlingen ook uitgebreide ruimtemeetkunde om hun ruimtelijk inzicht te versterken.

De omgeving is artistiek/creatief en technisch van aard.

In deze creatieve afdeling van de dubbele finaliteit 

 • Wordt er gestart vanuit de ontwerpopgave en het programma van eisen dat door de architect of binnenhuisarchitect werd opgesteld;

 • De leerlingen leren de ontwerpen technisch uitwerken en leren daarbij rekening te houden met esthetische en functionele eisen.

 • Kennis van technisch tekenen en gebruikt CAD-software.

 • Maakt een presentatiedossier van het project.

Dubbele finaliteit betekent dat ook een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is.

Voor de richting ARCHITECTUUR &INTERIEUR situeren de meest logische vervolgopleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Architectuur Interieur waaronder Vormgeving, Landschaps- en Tuinarchitectuur en Toegepaste Architectuur

 • Audiovisuele en Beeldende Kunst waaronder Beeldende Vormgeving

 • Industriële Wetenschappen en Technologie waaronder Industrieel Productontwerpen.

5DE JAAR GRAFIMEDIA

5DE JAAR GRAFIMEDIA

De richting GRAFIMEDIA is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket toegepaste informaticawetenschappen, toegepaste wiskunde en daarnaast ook toegepaste kunstbeschouwing.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie “Grafimedia voorbereider in de printmedia” gerealiseerd.

 • Het ontwerp van drukwerken, de uitvoering ervan alsook de afwerking.

 • zet de lay-out-technische en de (grafische) softwarekennis op een creatieve manier in en levert technisch correcte en verwerkbare digitale content aan.

 • realiseert kranten, tijdschriften, jaarverslagen, relatiedrukwerk, verpakkingsdrukwerk, materiaal voor campagnes en promotiemateriaal, boeken en boekcovers, … ;

Dubbele finaliteit betekent dat ook een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is.

Voor de richting GRAFIMEDIA situeren de meest logische vervolgopleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Audiovisuele en Beeldende Kunst

 • Digital Design and Development

 • Informatiemanagement en Multimedia

 • Digital Arts and Entertainment

 • Grafische en Digitale Media

 • Multimedia en Communicatietechnologie

5DE JAAR CROSSMEDIA

5DE JAAR CROSSMEDIA

De richting CROSSMEDIA is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket toegepaste informaticawetenschappen, toegepaste wiskunde en daarnaast ook toegepaste kunstbeschouwing.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie “Crossmedia assistent” gerealiseerd.

De crossmedia assistent

 • bewerkt aangeleverde content en ontwikkelt onderdelen van een design voor crossmediale/multimediale producties;

 • werkt op uitvoerend niveau vooral in teamverband en zet de kennis van software en programmeercode op een creatieve manier in;

 • realiseert een doeltreffend, kwalitatief, interactief crossmediaal product dat voldoet aan technische, (typo)grafisch kwalitatieve en gebruiksvriendelijke eisen;

 • realiseert klassieke webpagina’s, korte animaties in banners, materiaal voor campagnes op sociale media, reclamecampagnes voor online dragers, eenvoudige animaties en bewerkte fragmenten van video- en audiomateriaal.

Dubbele finaliteit betekent dat ook een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is.

Voor de richting Crossmedia situeren de meest logische vervolgopleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Audiovisuele en Beeldende Kunst

 • Digital Design and Development

 • Informatiemanagement en Multimedia

 • Digital Arts and Entertainment

 • Grafische en Digitale Media

 • Multimedia en Communicatietechnologie

5DE JAAR PODIUMTECHNIEKEN

5DE JAAR PODIUMTECHNIEKEN

De richting PODIUMTECHNIEKEN is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs.

Toegepaste wiskunde en een pakket toegepaste informaticawetenschappen staan op het programma.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie podiumtechnicus gerealiseerd.


De podiumtechnicus plant, controleert en voert technische werkzaamheden uit op het vlak van licht, beeld, geluid en podiummechanica om een presentatie, concert, evenement, beurs … op technisch en creatief/artistiek vlak optimaal te laten verlopen.


Een leerlingen uit de richting Podiumtechnieken

 • werkt technische plannen ui en vervoert materiaal;

 • (de)monteert de installaties, bedient ze tijdens de voorstelling en regelt ze af;

 • (de)monteert decors;

 • werkt meestal in team en wisselt op een constructieve en gebruiksvriendelijke manier info uit met collega’s en verantwoordelijken;

 • werkt vooral ’s avonds, ‘s nachts, tijdens weekends en in  vakantieperiodes.

 • volgt de ontwikkelingen binnen de sector op, werkt op hoogte, draagt lasten en gaat aandachtig om met gevaarlijke situaties, veiligheids- en duurzaamheidsvoorschriften.

Voor de richting Podiumtechnieken situeren de meest logische vervolgopleidingen zich binnen de studiegebieden:

• Audiovisuele en Beeldende Kunst

• Industriële Wetenschappen en Technologie zoals Elektronica-ICT

• Muziek en Podiumkunsten/ Pop- en Rockmuziek


Dubbele finaliteit betekent dat ook een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is.

bottom of page