top of page

My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

More
3DE GRAAD DUAAL FIETSINSTALLATIES

3DE GRAAD DUAAL FIETSINSTALLATIES

In de opleiding Fietsinstallaties Duaal leer je (elektrische) fietsen opbouwen, afstellen en onderhouden. Daarnaast leer je ook storingen zoeken, onderdelen en uitrusting te herstellen en te vervangen teneinde deze rijklaar te maken. 


De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen de context van fietsen en  elektrische fietsen.


De opleidingen duaal omvatten 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent en een werkplekcomponent.

Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting. Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren
In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent en een aanloopcomponent.

De algemene basisvorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds secundair onderwijs van de 2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit.

3DE GRAAD DUAAL BROM- & MOTORFIETSINSTALLATIES

3DE GRAAD DUAAL BROM- & MOTORFIETSINSTALLATIES

In de studierichting Brom- en motorfietsinstallaties leer je:

 • competenties verwerven die belangrijk zijn bij omgaan met elektrische, hybride, tweetakt- of  viertaktmotoren;

 • handelingen uitvoeren zoals assembleren, onderhouden, fouten zoeken, herstellen en vervangen van mechanische, elektrische, elektronische en hydraulische systemen.

De opleidingen duaal omvatten 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent en een werkplekcomponent.

Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting. Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren
In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent en een aanloopcomponent.

De algemene basisvorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds secundair onderwijs van de 2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit.

3DE GRAAD DUAAL PODIUMINSTALLATIES

3DE GRAAD DUAAL PODIUMINSTALLATIES

In de opleiding Podiuminstallaties Duaal leer je technische werkzaamheden uitvoeren op het vlak van onder meer: licht, beeld, geluid en podiummechanica teneinde een voorstelling, presentatie, concert, evenement, beurs, … op technisch vlak optimaal op te bouwen.


De opleidingen duaal omvatten 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent en een werkplekcomponent.

Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting. Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren
In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent en een aanloopcomponent.

De algemene basisvorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds secundair onderwijs van de 2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit.

3DE GRAAD DUAAL ONTHAAL, ORGANISATIE & SALES

3DE GRAAD DUAAL ONTHAAL, ORGANISATIE & SALES

In de opleiding Onthaal, Organisatie & Sales Duaal leer je:

 • personen correct te onthalen en informeren;

 • een beperkt aantal administratieve taken uit te voeren;

 • klantgericht te werken om producten/diensten aan particuliere klanten te verkopen.

De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen 2 verschillende contexten, namelijk een verkoopomgeving en een onthaalomgeving.


De opleidingen duaal omvatten 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent en een werkplekcomponent.

Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting. Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren
In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent en een aanloopcomponent.

De algemene basisvorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds secundair onderwijs van de 2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit.

3DE GRAAD DUAAL ASSISTENTIE IN WONEN, ZORG & WELZIJN

3DE GRAAD DUAAL ASSISTENTIE IN WONEN, ZORG & WELZIJN

In de opleiding Assistentie leer je er de basiscompetenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen. In deze studierichting worden drie beroepskwalificaties verworven:

 • de  huishoudhulp in de zorg zorgt voor het dagelijks onderhoud en schoonmaak van de woning om een aangename leefomgeving te behouden en/of te herstellen zodat de klant thuis kan blijven wonen;

 • de logistiek assistent in de zorg voert ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken uit.  Hij onderhoudt de gemeenschappelijke delen en kamers hygiënisch; hij reinigt en ontsmet de kamers, de ruimtes en het materiaal;

 • de medewerker kamerdienst staat in voor de schoonmaak, de orde en het onderhoud van kamers, badkamers en gemeenschappelijke ruimtes van logiesverstrekkende of toeristische organisaties.

De opleidingen duaal omvatten 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent en een werkplekcomponent.

Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting. Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren
In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent en een aanloopcomponent.

De algemene basisvorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds secundair onderwijs van de 2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit.

2DE GRAAD DUAAL MEDEWERKER KAMERDIENST

2DE GRAAD DUAAL MEDEWERKER KAMERDIENST

Als medewerker kamerdienst wordt je tewerkgesteld in de toeristische sector. Dit kan een hotel zijn maar ook andere logies verstrekkende orgnaisaties. 


Tijdens de opleiding medewerker kamerdienst duaal leer je in te staan voor 

 • de schoonmaak, de orde en het onderhoud van kamers, badkamers en gemeenschappelijke ruimtes;

 • het opdienen en klaar zetten van het ontbijt;

 • het onderhoud van linnen van logiesverstrekkende of toeristische organisaties;

 • het hygiënisch en comfortabel verblijf van de gasten.


De opleidingen duaal omvatten 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent en een werkplekcomponent.


Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting. Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren
In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent en een aanloopcomponent.


De algemene basisvorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds secundair onderwijs van de 2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit.

2DE GRAAD DUAAL MEDEWERKER SCHOONMAKER

2DE GRAAD DUAAL MEDEWERKER SCHOONMAKER

Als medewerker schoonmaak leer je:

 • hoe je ingezet kan worden om schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren;

 • leer je verschillende basis-en specifieke schoonmaaktechnieken, handmatig en mechanisch;

 • het onderhoud van textiel en de daarbij horende kennis van was- en droogmachines.

De opleidingen duaal omvatten 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent en een werkplekcomponent.


Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting. Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren
In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent en een aanloopcomponent.


De algemene basisvorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds secundair onderwijs van de 2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit.

5DE JAAR BEELDENDE & AUDIOVISUELE KUNSTEN

5DE JAAR BEELDENDE & AUDIOVISUELE KUNSTEN

De richting BEELDENDE & AUDIOVISULE KUNSTEN is een studierichting in de dubbele finaliteit gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs.

Het specifiek gedeelte van deze studierichting omvat een pakket toegepaste kunstbeschouwing.

Binnen beeldende kunsten ontwikkelen leerlingen verschillende artistiek-technische vaardigheden, maken ze kennis met diverse technieken en materialen om artistieke uitdagingen in het platte vlak en in de ruimte aan te gaan.

Daarnaast maken leerlingen kennis met fotografie, film, video, geluid en montage om een eigen of een bestaand verhaal te brengen. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie.

Dubbele finaliteit betekent dat ook een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is.

Voor de richting BEELDENDE KUNSTEN situeren de meest logische vervolgopleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Audiovisuele en Beeldende Kunst  waaronder Beeldende Vormgeving

 • Industriële Wetenschappen en Technologie waaronder Multimedia en communicatietechnologie en Industrieel Productontwerpen

5DE JAAR ARCHITECTUUR EN INTERIEUR

5DE JAAR ARCHITECTUUR EN INTERIEUR

De richting ARCHITECTUUR &INTERIEUR is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een stevig pakket toegepaste fysica en wiskunde. Daarnaast krijgen de leerlingen ook uitgebreide ruimtemeetkunde om hun ruimtelijk inzicht te versterken.

De omgeving is artistiek/creatief en technisch van aard.

In deze creatieve afdeling van de dubbele finaliteit 

 • Wordt er gestart vanuit de ontwerpopgave en het programma van eisen dat door de architect of binnenhuisarchitect werd opgesteld;

 • De leerlingen leren de ontwerpen technisch uitwerken en leren daarbij rekening te houden met esthetische en functionele eisen.

 • Kennis van technisch tekenen en gebruikt CAD-software.

 • Maakt een presentatiedossier van het project.

Dubbele finaliteit betekent dat ook een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is.

Voor de richting ARCHITECTUUR &INTERIEUR situeren de meest logische vervolgopleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Architectuur Interieur waaronder Vormgeving, Landschaps- en Tuinarchitectuur en Toegepaste Architectuur

 • Audiovisuele en Beeldende Kunst waaronder Beeldende Vormgeving

 • Industriële Wetenschappen en Technologie waaronder Industrieel Productontwerpen.

5DE JAAR GRAFIMEDIA

5DE JAAR GRAFIMEDIA

De richting GRAFIMEDIA is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket toegepaste informaticawetenschappen, toegepaste wiskunde en daarnaast ook toegepaste kunstbeschouwing.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie “Grafimedia voorbereider in de printmedia” gerealiseerd.

 • Het ontwerp van drukwerken, de uitvoering ervan alsook de afwerking.

 • zet de lay-out-technische en de (grafische) softwarekennis op een creatieve manier in en levert technisch correcte en verwerkbare digitale content aan.

 • realiseert kranten, tijdschriften, jaarverslagen, relatiedrukwerk, verpakkingsdrukwerk, materiaal voor campagnes en promotiemateriaal, boeken en boekcovers, … ;

Dubbele finaliteit betekent dat ook een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is.

Voor de richting GRAFIMEDIA situeren de meest logische vervolgopleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Audiovisuele en Beeldende Kunst

 • Digital Design and Development

 • Informatiemanagement en Multimedia

 • Digital Arts and Entertainment

 • Grafische en Digitale Media

 • Multimedia en Communicatietechnologie

5DE JAAR CROSSMEDIA

5DE JAAR CROSSMEDIA

De richting CROSSMEDIA is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket toegepaste informaticawetenschappen, toegepaste wiskunde en daarnaast ook toegepaste kunstbeschouwing.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie “Crossmedia assistent” gerealiseerd.

De crossmedia assistent

 • bewerkt aangeleverde content en ontwikkelt onderdelen van een design voor crossmediale/multimediale producties;

 • werkt op uitvoerend niveau vooral in teamverband en zet de kennis van software en programmeercode op een creatieve manier in;

 • realiseert een doeltreffend, kwalitatief, interactief crossmediaal product dat voldoet aan technische, (typo)grafisch kwalitatieve en gebruiksvriendelijke eisen;

 • realiseert klassieke webpagina’s, korte animaties in banners, materiaal voor campagnes op sociale media, reclamecampagnes voor online dragers, eenvoudige animaties en bewerkte fragmenten van video- en audiomateriaal.

Dubbele finaliteit betekent dat ook een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is.

Voor de richting Crossmedia situeren de meest logische vervolgopleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Audiovisuele en Beeldende Kunst

 • Digital Design and Development

 • Informatiemanagement en Multimedia

 • Digital Arts and Entertainment

 • Grafische en Digitale Media

 • Multimedia en Communicatietechnologie

bottom of page